......

Ghi điện não giấc ngủ

Hình ảnh Ghi điện não giấc ngủ

Tổng quan về Ghi điện não giấc ngủ

  • Tên khoa học: Ghi điện não giấc ngủ

  • Tên thường gọi: Đo đa ký giấc ngủ

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật:

Điện não đồ giấc ngủ thực chất là một nghiệm pháp hoạt hóa điện não đồ thông thường, nhưng có ý nghĩa lớn với 1 số loại động kinh chỉ xuất hiện khi ngủ.