......

Hình ảnh Ghi điện cơ cấp cứu

Tổng quan về Ghi điện cơ cấp cứu

  • Tên khoa học: Ghi điện cơ cấp cứu

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật:

Ghi điện cơ là phương pháp thăm dò được sử dụng để nghiên cứu phản ứng điện của thần kinh và cơ, đánh giá sự mất phân bố thần kinh của cơ. Được sử dụng để chẩn đoán điện ở ngoại biên.