......

Đo phân suất dự trữ lưu lượng vành (FFR)

Hình ảnh Đo phân suất dự trữ lưu lượng vành (FFR)

Tổng quan về Đo phân suất dự trữ lưu lượng vành (FFR)

  • Tên khoa học: Phân số dự trữ lưu lượng vành FFR (Fractional Flow Reserve)

  • Tên thường gọi: Phân số dự trữ lưu lượng vành

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật:

Phân số dự trữ lưu lượng vành là một thông số được đo trong quá trình chụp động mạch vành (ĐMV). FFR giúp bác sĩ trả lời câu hỏi liệu tổn thương hẹp có ảnh hưởng đến huyết động mạch vành và cần phải can thiệp tái tưới máu hay không.