......

Hình ảnh Đo dung tích toàn phổi

Tổng quan về Đo dung tích toàn phổi

  • Tên kỹ thuật: Đo dung tích toàn phổi

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật: 

Đo dung tích toàn phổi là cách tốt nhất để đo lường chức năng của phổi. Đây cũng là phương pháp phổ biến nhất để kiểm tra chức năng của phổi và kiểm tra khả năng hô hấp. Kiểm tra này đo lường lượng khí phổi bạn hít vào và thở ra cũng như khả năng bạn thổi khí ra khỏi phổi nhanh và dễ dàng như thế nào.

Đo dung tích toàn phổi là đo lường 2 nhân tố chính: FVC (thể tích khí thở ra tối đa khi gắng sức) và FEV1 (thể tích thở ra tối đa trong giây đầu tiên). Bác sĩ của bạn sẽ xem những thông số này và một số thông số kết hợp như tỉ lệ FEV1/FVC. Nếu bạn có tắc nghẽn ở đường thở thì lượng khí bạn có thể thổi ra khỏi phổi nhanh chóng sẽ giảm, tương đương với nó thì giá trị FEV1 và tỉ lệ FEV1/FVC thấp hơn.