......

Đo điện thế kích thích bằng điện cơ

Hình ảnh Đo điện thế kích thích bằng điện cơ

Tổng quan về Đo điện thế kích thích bằng điện cơ

Tên khoa học: Đo điện thế kích thích bằng điện cơ

Tên thường gọi: Ghi điện cơ

Mô tả sơ bộ kỹ thuật :

Ghi điện thế kích thích cho phép ghi và phân tích các làn sóng điện ở vỏ não và tủy sống xuất hiện khi hệ thần kinh trung ương đáp ứng với các kích thích điện ở dây thần kinh ngoại vi hay kích thích các cơ quan giác quan (mắt, tai). Riêng điện thế kích thích vận động có được nhờ kích thích từ trường trực tiếp từ vỏ não và ghi ở cơ. Các điện thế kích thích có biên độ rất nhỏ và lẫn trong các sóng điện não. Để ghi được các điện thế kích thích, trừ điện thế kích thích vận động, thường cần kích thích vài trăm lần tới vài nghìn lần, dùng máy ghi được điện toán hóa, nhằm lưu giữ các tín hiệu thu được, rồi tính trung bình cộng, nhờ vậy loại bỏ các nhiễu và cho đường các sóng điện thế kích thích ghi rõ ràng.

Người ta dùng chính máy ghi điện cơ có gắn kèm theo các bộ phận chuyên biệt

để kích thích (âm thanh, ánh sáng hay từ trường).