......

Hình ảnh Đo đa ký hô hấp

Tổng quan về Đo đa ký hô hấp

  • Tên khoa học: Đo đa ký hô hấp

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật:

Kết quả đo chức năng hô hấp được thể hiện bằng số cụ thể và bằng phần trăm so với giá trị của một người bình thường. Các trị số đo được của chức năng hô hấp sau đó được biểu diễn dưới dạng một đường cong trong đó một trục thể hiện các số đo về lưu lượng khí lưu thông, còn trục còn lại thể hiện các số đo của các thể tích khí có trong phổi, do vậy đường cong này còn được gọi là đường cong lưu lượng thể tích.