......

Đo áp lực động mạch xâm nhập liên tục ≤ 8 giờ

Hình ảnh Đo áp lực động mạch xâm nhập liên tục ≤ 8 giờ

Tổng quan về Đo áp lực động mạch xâm nhập liên tục ≤ 8 giờ

  • Tên khoa học: Đo áp lực động mạch xâm nhập liên tục ≤ 8 giờ

  • Tên thường gọi: Đo áp lực động mạch xâm nhập liên tục ≤ 8 giờ

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật: 

Đo áp lực động mạch xâm nhập liên tục ≤ 8 giờ là phương pháp theo dõi huyết áp động mạch một cách chính xác, liên tục, phát hiện được sớm những biến động về huyết áp động mạch giúp bác sĩ có thông tin chính xác, kịp thời để điều trị.