......

Định nhóm máu hệ ABO/Rh (D) trên máy tự động thuật chẩn đoán

Hình ảnh Định nhóm máu hệ ABO/Rh (D) trên máy tự động thuật chẩn đoán

Tổng quan về Định nhóm máu hệ ABO/Rh (D) trên máy tự động thuật chẩn đoán

  • Tên khoa học: Định nhóm máu hệ ABO/Rh (D) trên máy tự động

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật

Định nhóm máu hệ ABO/Rh (D) trên máy tự động là phương pháp xác định nhóm máu hiện đại và chính xác nhất hiện nay.