......

Hình ảnh Định lượng p2PSA

Tổng quan về Định lượng p2PSA

  • Tên kỹ thuật: Định lượng p2PSA

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật: 

Kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt PSA (Prostate Specific Antigen) là một glycoprotein được mã hóa bởi gen KLK3 (Kallikrein-3), có khối lượng phân tử 30.000- 34.000 dalton, có chức năng của một serine proteinase, được tiết ra bởi các tế bào biểu mô của tuyến tiền liệt. 

p2PSA là một dạng tiền thân của PSA, có độ nhạy và độ đặc hiệu cao hơn PSA với ung thư tuyến tiền liệt. Định lượng p2PSA là xét nghiệm miễn dịch enzyme để chẩn đoán sớm bệnh ung thư tuyến tiền liệt.