......

Định lượng Cyfra 21- 2

Hình ảnh Định lượng Cyfra 21- 2

Tổng quan về Định lượng Cyfra 21- 2

Tên khoa học: Định lượng Cyfra 21- 2

Mô tả sơ bộ kỹ thuật

CYFRA 21-1 được định lượng bằng phương pháp miễn dịch kiểu sandwich sử dụng công nghệ hóa phát quang hay điện hóa phát quang. CYFRA  21-1 trong mẫu thử đóng vai trò kháng nguyên được kẹp giữa 2 kháng thể: Kháng thể đơn dòng kháng cytokeratin 19 từ chuột gắn biotin, kháng thể đơn dòng kháng cytokeratin 19 từ chuột được đánh dấu bằng ruthenium. Chất đánh dấu có khả năng phát quang. Cường độ phát quang tỷ lệ thuận với nồng độ CYFRA 21-1 có trong mẫu thử.

CYFRA 21-1 có thể được sử dụng để chẩn đoán, đánh giá hiệu quả điều trị và theo dõi tiên lượng ung thư phổi. Định lượng này cũng có thể sử dụng kết hợp với một số dấu ấn khác để chẩn đoán các bệnh ung thư khác như ung thư thực quản, vú, tụy, cổ tử cung hoặc bàng quang.