......

Hình ảnh Điện tim gắng sức

Tổng quan về Điện tim gắng sức

  • Tên kỹ thuật: Điện tim gắng sức

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật:

Điện tim gắng sức là một phương pháp thăm dò không chảy máu được sử dụng để phát hiện những tình trạng thiếu hụt cung cấp máu cho cơ tim.

Nghiệm pháp điện tim gắng sức có tác dụng làm tăng nhu cầu tưới máu bằng các biện pháp gây tiêu thụ thêm năng lượng có chuẩn hóa và cụ thể hóa biểu hiện các triệu chứng lâm sàng và thay đổi điện tim, siêu âm hoặc đồng vị phóng xạ.