......

Hình ảnh Chụp CT mạch vành

Tổng quan về Chụp CT mạch vành

  • Tên khoa học: Chụp CT mạch vành

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật: 

Chụp CT mạch vành có cản quang là thử nghiệm chẩn đoán hình ảnh tim không xâm lấn xác định tình trạng tích tụ chất béo hoặc canxi trong lòng mạch vành.