......

Chụp cộng hưởng từ tầng trên ổ bụng có khảo sát mạch các tạng

Hình ảnh Chụp cộng hưởng từ tầng trên ổ bụng có khảo sát mạch các tạng (bao gồm mạch: gan, tụy, lách và mạch khối u)

Tổng quan về Chụp cộng hưởng từ tầng trên ổ bụng có khảo sát mạch các tạng (bao gồm mạch: gan, tụy, lách và mạch khối u)

  • Tên khoa học: Chụp cộng hưởng từ tầng trên ổ bụng có khảo sát mạch các tạng (bao gồm mạch: gan, tụy, lách và mạch khối u)

  • Tên thường gọi: Chụp cộng hưởng từ (MRI) ổ bụng

Mô tả sơ bộ kỹ thuật

Chụp cộng hưởng từ (MRI) ổ bụng là một phương pháp giúp chẩn đoán và phát hiện những bệnh lý trong ổ bụng không xâm lấn và tiên tiến nhất hiện nay. Hình ảnh chụp cộng hưởng từ có độ phân giải cao, khảo sát được nhiều mặt cắt cho hình ảnh sắc nét về các bộ phận cần chụp, giúp bác sĩ đánh giá chi tiết các tổn thương, các chức năng hoạt động cũng như cấu trúc của nhiều cơ quan nội tạng.