......
Chương trình nâng cao chất lượng trải nghiệm khách hàng tại Vinmec

Chương trình nâng cao chất lượng trải nghiệm khách hàng tại Vinmec

Với định hướng “Lấy khách hàng mà trung tâm”, toàn bộ Hệ thống Y tế Vinmec không ngừng nỗ lực hết mình để nâng cao chất lượng thăm khám, điều trị cũng như mang lại trải nghiệm dịch vụ hoàn hảo cho mọi khách hàng tại Vinmec.