......
Thẻ bảo hiểm sức khỏe Vinmec Ruby

Thẻ bảo hiểm sức khỏe Vinmec Ruby

Đối tượng áp dụng thẻ bảo hiểm sức khỏe Vinmec Ruby: Khách hàng từ 15 ngày tuổi đến 65 tuổi, trẻ em dưới 18 tuổi phải tham gia cùng bố hoặc mẹ, khi đến kích hoạt thẻ tại Vinmec cần mang theo bản copy Giấy khai sinh.