Gói thu thập, xử lý và lưu trữ Máu cuống rốn/Dây rốn

Tế bào gốc có chức năng chuyên biệt để phát triển thành các mô, cơ quan khác nhau trong cơ thể. Với khả năng "kỳ diệu" này, tế bào gốc có thể thay thế các tế bào bị tổn thương để duy trì và đảm bảo sự phát triển bình thường cho cơ thể.