......

Dịch vụ khoa ngoại tiết niệu

STT

TÊN DỊCH VỤ

GIÁ DỊCH VỤ (VNĐ)

GHI CHÚ

1

Cắt thận

26.880.000

Bao gồm 7 ngày nằm viện

2

Mở thận lấy sỏi

22.560.000

4 ngày

3

Cắt u tiền liệt tuyến

29.640.000

6 ngày

4

Cắt u xơ tiền liệt tuyến

28.320.000

8 ngày

5

Soi niệu quản

9.420.000

1 ngày

6

Són tiểu gắng sức

11.940.000

1 ngày (không bao gồm implant)

7

Soi bàng quang (có gây mê)

4.000.000

Bài viết này được viết cho người đọc tại Hồ Chí Minh.

935 lượt đọc

Dịch vụ từ Vinmec

Chủ đề: Thận - Tiết niệu
Bài viết liên quan