......

Danh sách cơ sở y tế có khoa Tim mạch trên cả nước (trang 1)

Chuyên khoa Tim mạch là gì?

Khoa tim mạch là một phân ngành quan trọng thuộc khối y học lâm sàng, với mọi hoạt động chẩn đoán và điều trị chuyên môn về các bệnh lý liên quan đến hệ thống tuần hoàn, là một cơ quan có tính quyết định và ảnh hưởng lớn đến sự sống của con người. 

Khoa tim mạch được phân thành Nội Tim mạch, Can thiệp tim mạch và Ngoại Tim mạch.

Để tiếp tục, vui lòng nhập địa chỉ email của bạn

ViCare cam kết bảo mật tuyệt đối địa chỉ email và thông tin cá nhân của bạn.