Trang thông tin điện tử của hệ thống Y tế Vinmec
Logo

TIN TỨC

Tổng hợp tin tức & sự kiện y khoa tại Vinmec

Để nâng cao chất lượng dich vụ khách hàng, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City xin thông báo ngừng bán gói thai sản từ ngày 04/08/2017. Chúng tôi sẽ thông báo lại việc mở bán Gói Thai sản trong thời gian sớm nhất. Trong thời gian này các dịch vụ lẻ của Khoa Sản vẫn hoạt động bình thường.

        

 Copyright (c) 2015 by VINMEC. All rights reserved.
Thiết kế website bởi Wecan-Group.com