Trang thông tin điện tử của hệ thống Y tế Vinmec
Logo
Thẻ hội viên Vinmec
22/06/2015 10:09

Loại thẻ

VINMEC GOLD
Vàng

VINMEC DIAMOND
Kim cương

VINMEC CHILD
Trẻ em

Phí thẻ

8,500,000 vnđ

12,000,000 vnđ

4,000,000 vnđ

Thơi hạn thẻ

1 năm

1 năm

1 năm

Độ tuổi

Từ 16 tuổi trở lên

Trẻ em từ 0-15 tuổi

Quyền lợi ngoại trú

1. Khám lâm sàng Đa khoa, chuyên khoa, khám chuyên sâu (có đặt hẹn), khám cấp cứu

Miễn phí khám đa khoa (có đặt hẹn) 

Giảm giá   15% cho khám chuyên khoa, chuyên sâu, khám cấp cứu

Miễn phí khám đa khoa (có đặt hẹn) 

Miễn phí 5 lần khám chuyên khoa, chuyên sâu (có đặt hẹn)

Giảm giá 15% cho khám chuyên khoa, chuyên sâu (ngoài số lần miễn phí nêu trên), khám cấp cứu 

Miễn phí 5 lần khám có đặt hẹn

Giảm giá 50% cho các lần khám có hẹn và ngoài số lần miễn phí nêu trên

Giảm giá 30% cho khám cấp cứu

2. Khám sức khỏe tổng quát hoặc 01 lần sử dụng dịch vụ tại bệnh viện có giá trị tương đương (có đặt hẹn)

o Được sử dụng miễn phí một gói gói khám SKTQ toàn diện - trị giá 5 triệu;
hoặc một lần khám bệnh ngoại trú tại viện trị giá tương đương 5 triệu

o Được sử dụng miễn phí gói SKTQ đặc biệt 7 triệu;
hoặc một gói khám sàng lọc của bất kỳ chuyên khoa nào   - trị giá 7 triệu;
hoặc một lần khám bệnh ngoại trú tại viện trị giá tương đương 7 triệu

Không áp dụng

3. Các lần khám không đặt hẹn hoặc đặt hẹn ngoài giờ hành chính

Giảm 15%

Giảm 15%

Giảm 30%

4. Các dịch vụ Nha khoa và Cận lâm sàng (Chụp, chiếu, xét nghiệm)

Giảm 15%

Giảm 15%

Giảm 10%

5. Chương trình vaccine cho bé

 

 

Không giảm gía

6. Các Chương trình trọn gói khác

Giảm 5%

Giảm 10%

Giảm 10%

Quyền lợi nội trú

1. Chi phí giường điều trị

Sau 15 ngày mua thẻ, giảm 15%

Sau 15 ngày mua thẻ, giảm 15%

Sau 15 ngày mua thẻ, giảm 10% 

2. Chi phí phẫu thuật, thủ thuật

Sau 15 ngày mua thẻ, giảm 15%

Sau 15 ngày mua thẻ, giảm 15%

Sau 15 ngày mua thẻ, giảm 10%

Quyền lợi gia tăng

Được sử dụng và áp dụng quyền lợi tại tất cả các Bệnh viện và Phòng khám Vinmec trên toàn quốc

 

Chia sẻ bài này

        

 Copyright (c) 2015 by VINMEC. All rights reserved.
Thiết kế website bởi Wecan-Group.com