Trang thông tin điện tử của hệ thống Y tế Vinmec
Logo
Quyền lợi của thẻ VIP Vinmec Familly
09/07/2015 11:41

Quyền lợi của thẻ VIP Vinmec Familly

Loại thẻ

VIP Vinmec Adult

 

VIP Vinmec Child

 

VIP Vinmec Kid

Phí thẻ

VND 12,900,000

VND 2,100,000

VND 2,100,000

Độ tuổi

Trên 18 tuổi

Từ 12 đến 18 tuổi

Từ 0 đến 12 tuổi

Quyền lợi Ngoại trú

1. Khám lâm sàng Đa khoa, chuyên khoa, khám chuyên sâu, khám tại chỗ (có đặt hẹn), Cấp cứu

Miễn phí 5 lần/ năm

Miễn phí 5 lần/ năm

Miễn phí 5 lần/ năm

2.Khám với bác sĩ nhi khoa (có đặt hẹn)

 

Miễn phí không giới hạn số lần (hoặc miễn phí khám với các bác sỹ chuyên khoa khác nếu BS Nhi Khoa chỉ định)

Miễn phí không giới hạn số lần

3. Khám sức khỏe tổng quát (có đặt hẹn)

Miễn phí gói VIP Vinmec - trị giá 10 triệu đồng

Miễn phí gói khám Vin Child -  trị giá 2 triệu đồng

Không áp dụng

4. Các lần khám không đặt hẹn và tiếp theo ngoài các lần miễn phí nêu trên

Giảm 30%

Giảm 30%

Giảm 30%

5. Các dịch vụ Nha khoa và Cận lâm sàng (Chụp, chiếu, xét nghiệm)

Giảm 30%

Giảm 30%

Giảm 30%

6. Chương trình vaccine

 

Giảm 5%(áp dụng cho chương trình theo tham vấn của bác sỹ)

Giảm 5%

7. Các Chương trình Trọn gói khác

Giảm 10%

Giảm 10%

Giảm 10%

Quyền lợi Nội trú

1. Chi phí Nằm viện điều trị nội trú (tiền dịch vụ, viện phí, cận lâm sàng)

Ngay sau khi kích hoạt thẻ, được giảm 25%

Ngay sau khi kích hoạt thẻ, được giảm 30%

Ngay sau khi kích hoạt thẻ, được giảm 30%

2. Chi phí phẫu thuật, thủ thuật

Không áp dụng giảm giá cho thuốc và các vật tư tiêu hao

 

 

Loại thẻ

VIP Vinmec Adult

 

VIP Vinmec Child

 

VIP Vinmec Kid

Phí thẻ

VND 12,900,000

VND 2,100,000

VND 2,100,000

Độ tuổi

Trên 18 tuổi

Từ 12 đến 18 tuổi

Từ 0 đến 12 tuổi

Quyền lợi Ngoại trú

1. Khám lâm sàng Đa khoa, chuyên khoa, khám chuyên sâu, khám tại chỗ (có đặt hẹn), Cấp cứu

Miễn phí 5 lần/ năm

Miễn phí 5 lần/ năm

Miễn phí 5 lần/ năm

2.Khám với bác sĩ nhi khoa (có đặt hẹn)

 

Miễn phí không giới hạn số lần (hoặc miễn phí khám với các bác sỹ chuyên khoa khác nếu BS Nhi Khoa chỉ định)

Miễn phí không giới hạn số lần

3. Khám sức khỏe tổng quát (có đặt hẹn)

Miễn phí gói VIP Vinmec - trị giá 10 triệu đồng

Miễn phí gói khám Vin Child -  trị giá 2 triệu đồng

Không áp dụng

4. Các lần khám không đặt hẹn và tiếp theo ngoài các lần miễn phí nêu trên

Giảm 30%

Giảm 30%

Giảm 30%

5. Các dịch vụ Nha khoa và Cận lâm sàng (Chụp, chiếu, xét nghiệm)

Giảm 30%

Giảm 30%

Giảm 30%

6. Chương trình vaccine

 

Giảm 5%(áp dụng cho chương trình theo tham vấn của bác sỹ)

Giảm 5%

7. Các Chương trình Trọn gói khác

Giảm 10%

Giảm 10%

Giảm 10%

Quyền lợi Nội trú

1. Chi phí Nằm viện điều trị nội trú (tiền dịch vụ, viện phí, cận lâm sàng)

Ngay sau khi kích hoạt thẻ, được giảm 25%

Ngay sau khi kích hoạt thẻ, được giảm 30%

Ngay sau khi kích hoạt thẻ, được giảm 30%

2. Chi phí phẫu thuật, thủ thuật

Không áp dụng giảm giá cho thuốc và các vật tư tiêu hao

Chia sẻ bài này

        

 Copyright (c) 2015 by VINMEC. All rights reserved.
Thiết kế website bởi Wecan-Group.com