......

Campuses and Clinics Specialities Asthma - allergy immune in Vietnam (Page 1)

What is Asthma - allergy immune ?

It is a specialty that holds the function of examination, testing, prevention, diagnosis and treatment of allergy and clinical autoimmune diseases. Common allergies such as allergies, chemicals, cosmetics, food allergies, bronchial asthma, allergic sinus rhinitis, allergic conjunctivitis, eczema, chronic urticaria ...
 • Respiratory - Allergy and Clinical Immunology Unit - Vinmec Times City International Hospital

  The Respiratory - Allergy and Clinical Immunology Unit at Vinmec Times City International Hospital was established and expanded with the desire to provide professional services with high expertise for the examination and treatment of diseases... View more
  458 Minh Khai, Hai Ba Trung District, Ha Noi (distance km)
  Asthma - allergy immune, Respiratory medicine
  9 doctors

  Chọn bác sĩ và giờ bạn muốn đặt hẹn từ lịch dưới đây. Để được tư vấn chọn bác sĩ, bạn có thể chat với chúng tôi trên trang web này hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số trong Hotlines.

Để tiếp tục, vui lòng nhập địa chỉ email của bạn

ViCare cam kết bảo mật tuyệt đối địa chỉ email và thông tin cá nhân của bạn.