Công ty Vinmec thông báo tuyển dụng chuyên viên phân tích nghiệp vụ và Chuyên viên Kiểm soát chất lượng

31/08/2020
tuyen dung kscl

Địa điểm làm việc: Văn phòng Công ty tại 458 Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội

1.Chuyên viên phân tích nghiệp vụ

Mô tả công việc chính:

Chịu trách quản trị tiến trình từ ý tưởng đến phát hành sản phẩm công nghệ tới người dùng cuối:

 • Tiếp nhận và chủ động khảo sát, thu thập yêu cầu từ Quản lý dự án, các bộ phận để đưa ra. Giải pháp đúng với mong muốn khách hàng
 • Tổng hợp thông tin, phân tích và xác định nhu cầu người dùng nội bộ và khách hàng bên ngoài
 • Khảo sát, đánh giá khả năng liên thông dữ liệu và tích hợp nghiệp vụ giữa hệ thống mới và hệ thống cũ
 • Xây dựng và tiến hành thẩm định BRD, FSD theo đúng yêu cầu nghiệp vụ kinh doanh
 • Phân tích thiết kế luồng UX/UI phù hợp với người dùng, sản phẩm và yêu cầu nghiệp vụ

Phối hợp với các bộ phận có liên quan để phát triển ứng dụng công nghệ mang tính hệ thống

 • Đóng vai trò kỹ sư cầu nối giữa bộ phận Quản lý dự án với bộ phận Developer in-house cũng như outsource
 • Phối hợp với các bộ phận liên quan xuyên suốt vòng đời phát triển sản phẩm, đảm bảo output theo đúng yêu cầu thiết kế và phù hợp với nhu cầu sử dụng của người dùng

Theo dõi, tổng hợp phân tích dữ liệu và hành vi người dùng với sản phẩm

 • Tổng hợp, báo cáo phân tích dữ liệu hệ thống theo nhu cầu
 • Tổng hợp, phân tích hành vi người dùng sản phẩm để đề xuất cải tiến trong các vòng phát triển tiếp theo.

Yêu cầu:

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT hoặc IT background
 • 3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương BA/Techlead sản phẩm CNTT.
 • Am hiểu về phát triển sản phẩm (từ khi triển khai đến khi kết thúc)
 • Có kỹ năng và kinh nghiệm với SQL, Data Modeling, Data Integration và API development

2.Chuyên viên Kiểm soát chất lượng

Mô tả công việc chính:

Chịu trách nhiệm kiểm soát quy trình phát triển sản phẩm đảm bảo chất lượng:

 • Đề xuất, đưa ra quy trình phát triển sản phẩm (development process) sản phẩm phù hợp với yêu cầu cụ thể của từng dự án (V-model, Agile or CMMI...)
 • Định nghĩa tài liệu, biểu mẫu và hướng dẫn để đảm bảo chất lượng của sản phẩm cho tất cả các bộ phận liên quan trong quá trình phát triển dự án
 • Kiểm tra, thẩm định việc thực thi quy trình của các bộ phận trong quá trình phát triển dự án.
 • Điều chỉnh, thay đổi quy trình phù hợp với từng dự án theo thực tế triển khai.

Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai kiểm thử sản phẩm đảm bảo chất lượng

 • Làm việc với BA, PO và nghiên cứu các tài liệu dự án, các hệ thống liên quan để lên kế hoạch kiểm thử, thiết kế kiểm thử, quy trình kiểm thử
 • Thiết lập môi trường kiểm thử, sử dụng các công cụ kiểm thử phần mềm, thực hiện test case/script chi tiết, tổng hợp test report theo từng giai đoạn
 • Tìm bug và quản lý các hoạt động fix bug
 • Phối hợp với bộ phận lập trình trong việc fix bug và báo cáo cho các bên liên quan trong dự án
 • Kiểm soát chất lượng đảm bảo hệ thống /sản phẩm được tạo đúng như thiết kế

Theo dõi, quản lý chất lượng sản phẩm

 • Kiểm soát, thẩm định chất lượng sản phẩm trước khi Golive.
 • Theo dõi, giám sát chất lượng sản phẩm, kịp thời báo cáo sự cố sau khi Golive.
 • Tham gia xây dựng các tài liệu dự án như user guide, video tutorial.

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp đại học; Tuổi từ 23-30

- Kinh nghiệm 2 năm làm Software QA/QC Tester hoặc vị trí tương đương

- Có hiểu biết về kiểm thử phần mềm như các giai đoạn kiểm thử ( Unit Test, Integration Test, Functional Test, System Test...) và các kỹ thuật kiểm thử

- Ưu tiên ứng viên có khả năng lập trình

- Có kinh nghiệm làm việc với Serenity/ Cucumber và các testing tools như Selenium, Postman, Jmeter, ... bug tracking tool như Jira

- Sử dụng thành thạo Database và SQL

- Hiểu biết về quy trình quản lý chất lượng phần mềm

- Kỹ năng phân tích yêu cầu, tổng hợp thông tin tốt

- Tỉ mỉ, tư duy logic, có khả năng đọc hiểu hệ thống nhanh

Hướng dẫn ứng tuyển:

 • Đăng ký ứng tuyển Tại đây
 • Hoặc quét mã QR code sau:
QC Code tuyển dụng