......
Sau phẫu thuật nội soi trật khớp vai tái hồi có cần tập luyện và nên chăm sóc thế nào?

Sau phẫu thuật nội soi trật khớp vai tái hồi có cần tập luyện và nên chăm sóc thế nào?

Chào bác sĩ! Tôi muốn hỏi, sau phẫu thuật nội soi trật khớp vai tái hồi có cần tập luyện và nên chăm sóc thế nào? Xin cảm ơn bác sĩ.