Chương trình Kiến tập Dược lâm sàng tại Bệnh viện Frankston, Úc

06/11/2019
Chương trình Kiến tập dược lâm sàng tại Bệnh viện Frankston, Úc

Sai sót thuốc là một vấn đề được quan tâm tại các bệnh viện trên toàn thế giới. Để đem lại an toàn, yên tâm cho người bệnh khi sử dụng thuốc, Vinmec liên tục cử dược sĩ ra nước ngoài học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn.

Khóa học diễn ra từ ngày 01 tháng 02 năm 2014 tới ngày 28 tháng 02 năm 2014, tại Bệnh viện Frankston, Melbourne, Úc.

Bác sĩ tham gia đào tạo: Thạc sĩ, Dược sĩ lâm sàng Bùi Thị Thanh Hà - Dược sĩ lâm sàng khoa Dược, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City.

Giảng viên đào tạo: Nhóm dược sĩ lâm sàng, Bệnh viện Frankston, Melbourne, Úc.

Hình thức đào tạo: Đào tạo tại chỗ.

Nội dung được đào tạo:

  • Tham gia đi buồng cùng Dược sĩ lâm sàng, bác sĩ, điều dưỡng
  • Quan sát và tham gia thực hành Dược lâm sàng tại các chuyên khoa trong bệnh viện
  • Tìm hiểu mô hình quản lý về Dược trong bệnh viện
  • Quan sát và tìm hiểu mô hình hoạt động Dược lâm sàng của Dược sĩ tại bệnh viện
  • Tham gia các buổi đào tạo nội bộ của Dược - Điều dưỡng, cảnh giác dược, quản lý sự cố thuốc.
Đặt mục tiêu đem lại chất lượng chăm sóc sức khỏe theo chuẩn quốc tế, ngay từ khi thành lập vào tháng 01/2012, Hệ thống Y tế Vinmec đã luôn chú trọng phát triển công tác Dược lâm sàng, phối hợp hỗ trợ cùng các chuyên khoa, góp phần mang lại hiệu quả điều trị tốt nhất cho người bệnh.