......
Bác sĩ Vinmec Hạ Long báo cáo tại Đại hội khoa học tim mạch Quảng Ninh

Bác sĩ Vinmec Hạ Long báo cáo tại Đại hội khoa học tim mạch Quảng Ninh

Ngày 5-6/6/2020, tại Đại hội thành lập Hội tim mạch Quảng Ninh và Đại hội khoa học Tim mạch tỉnh Quảng Ninh lần thứ 1, các bác sĩ chuyên khoa tim mạch Vinmec Hạ Long đã tham dự và có các báo cáo quan trọng.