......
“Chúng tôi sẽ kể chuyện mình được cứu sống ra sao và giới thiệu Vinmec với người Trung Quốc tại Đà Nẵng”

“Chúng tôi sẽ kể chuyện mình được cứu sống ra sao và giới thiệu Vinmec với người Trung Quốc tại Đà Nẵng”

Các bác sĩ khoa Cấp cứu Vinmec Đà Nẵng đã kịp thời điều trị, giúp du khách người Trung Quốc Quốc hôn mê do đái tháo đường nhanh chóng phục hồi sức khỏe.