......

Thay huyết tương sử dụng huyết tương

Hình ảnh Thay huyết tương sử dụng huyết tương

Tổng quan về Thay huyết tương sử dụng huyết tương

  • Tên kỹ thuật: Thay huyết tương sử dụng huyết tương

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật: 

Thay huyết tương sử dụng huyết tương là kỹ thuật tách huyết tương từ máu của bệnh nhân để bỏ đi và đồng thời truyền trả các huyết tương mới. Do đó làm cải thiện tình trạng  yếu cơ và giúp cho bệnh nhân được hồi phục nhanh cơ lực