......

Thăm dò huyết động theo phương pháp PICCO

Hình ảnh Thăm dò huyết động theo phương pháp PICCO

Tổng quan về Thăm dò huyết động theo phương pháp PICCO

  • Tên khoa học: Thăm dò huyết động theo phương pháp PICCO

  • Tên thường gọi : Thăm dò huyết động theo phương pháp PICCO

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật: 

Thăm dò huyết động theo phương pháp PICCO là thủ thuật kỹ thuật cao áp dụng trong hồi sức bệnh nhân sốc, góp phần chẩn đoán, điều trị và theo dõi tình trạng huyết động. Hiện nay có nhiều phương pháp khác nhau như phương pháp Swanz Ganz, siêu âm cung lượng tim. PICCO là phương pháp mới có tính ứng dụng cao, nhanh, ít biến chứng có thể áp dụng tại các khoa Cấp cứu.