......

Phẫu thuật nội soi cắt lách

Hình ảnh Phẫu thuật nội soi cắt lách

Tổng quan về Phẫu thuật nội soi cắt lách

  • Tên kỹ thuật: Phẫu thuật nội soi cắt lách

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật:

Lách là tạng nằm sâu trong vòm hoành bên trái, bản chất nhu mô lách rất giòn, dễ chảy máu và mỗi khi đã chảy máu thì rất khó cầm máu. Phẫu thuật cắt lách nhằm mục đích loại bỏ lách khỏi cơ thể. Cắt lách nội soi  được thực hiện lần đầu tiên trên thế giới bởi Delaitre B vào năm 1991. Đến nay phẫu thuật cắt lách nội soi đã được thực hiện rộng rãi trên thế giới cũng như trong nước cho hầu hết các bệnh lý của lách.