......

Phẫu thuật lấy thai phức tạp

Hình ảnh Phẫu thuật lấy thai phức tạp

Tổng quan về Phẫu thuật lấy thai phức tạp

  • Tên khoa học: Phẫu thuật lấy thai phức tạp

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật: 

Phẫu thuật lấy thai là phẫu thuật nhằm lấy thai ra khỏi tử cung sau khi mở bụng và mở tử cung. Khi tiến hành phẫu thuật thì mở bụng phải gỡ dính, cầm máu, nguy cơ tổn thương các tạng xung quanh, nguy cơ chảy máu, khó bộc lộ đoạn dưới tử cung, đôi khi không thể bộc lộ được đoạn dưới mà phải rạch ngang hoặc dọc thân tử cung để lấy thai. Do đó thời gian từ lúc giảm đau đến lúc lấy thai bị kéo dài. Sau mổ nguy cơ vết mổ liền kém, tụ máu ở thành bụng cao hơn các trường hợp khác