......

Phẫu thuật bảo tồn tuyến vú trong điều trị ung thư vú

Hình ảnh Phẫu thuật bảo tồn tuyến vú trong điều trị ung thư vú

Tổng quan về Phẫu thuật bảo tồn tuyến vú trong điều trị ung thư vú

  • Tên khoa học: Phẫu thuật bảo tồn tuyến vú trong điều trị ung thư vú

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật:

Phẫu thuật bảo tồn tuyến vú trong điều trị ung thư vú bao gồm phẫu thuật bảo tồn vú và xạ trị bổ sung ngay sau mổ. Phẫu thuật bảo tồn vú là phương pháp phẫu thuật với mục tiêu lấy bỏ hoàn toàn mô ung thư vú và để lại tối đa mô bình thường xung quanh. Lợi ích của phẫu thuật bảo tồn vú là có thể đảm bảo hiệu quả khỏi bệnh tương đương với điều trị lấy toàn bộ tuyến vú. Trên hết, phẫu thuật bảo tồn còn giúp đảm bảo về thẩm mỹ, chất lượng sống và giúp bệnh nhân nữ tự tin hơn. Sau khi phẫu thuật bướu, các bác sĩ sẽ phẫu thuật để bù đắp lại các khuyết hổng và tạo hình lại tuyến vú cho cân đối với vú lành còn lại để đảm bảo về thẩm mỹ.