......

Nội soi tán sỏi thận qua da chuẩn thức (Standard - PCNL)

Hình ảnh Nội soi tán sỏi thận qua da chuẩn thức (Standard - PCNL)

Tổng quan về Nội soi tán sỏi thận qua da chuẩn thức (Standard - PCNL)

  • Tên khoa học: Nội soi tán sỏi thận qua da chuẩn thức (Standard - PCNL)
  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật:

Nội soi tán sỏi thận qua da chuẩn thức (Standard - PCNL) là phương pháp kỹ thuật cao, ít xâm hại, thay thế cho mổ mở để điều trị sỏi thận và sỏi thận niệu quản 1/3 trên kích thước > 15mm. Với phương pháp phẫu thuật nội tán sỏi thận qua da, bác sĩ chỉ phải mổ một vết khoảng 3-4mm sau đó sử dụng máy nội soi kích thước 8F (thay thế cho máy nội soi kích thước 26F đã cho phép thu nhỏ đường hầm vào thận hơn 3 lần) giúp bệnh nhân ít đau hơn và thời gian nằm viện được rút xuống chỉ còn từ 1-2 ngày.