......

Nội soi Robot cắt trực tràng - đại tràng Sigma

Hình ảnh Nội soi Robot cắt trực tràng - đại tràng Sigma

Tổng quan về Nội soi Robot cắt trực tràng - đại tràng Sigma

Tên khoa học: Nội soi Robot cắt trực tràng - đại tràng Sigma

Mô tả sơ bộ kỹ thuật 

 Nội soi Robot cắt trực tràng - đại tràng Sigma là một trong những phương pháp khá phức tạp, nhằm làm hạn chế sự lây lan của các tổn thương không thể khắc phục trong phần đại tràng sigma. Kỹ thuật phẫu thuật robot xâm lấn tối thiểu giúp cắt bỏ một phần trực tràng - đại tràng Sigma, cho phép thực hiện thủ thuật chính xác trong khoang bụng và vùng chậu của bệnh nhân một cách dễ dàng. Khi mổ cắt đại - trực tràng, phẫu thuật viên sẽ sử dụng các dụng cụ qua cánh tay robot đưa vào ổ bụng qua các lỗ chọc ở thành bụng để cắt bỏ một đoạn trực tràng - đại tràng Sigma cùng mạc treo tương ứng. Lập lại lưu thông đường tiêu hóa bằng nối đại tràng trái (đại tràng xuống hoặc đại tràng xích ma) với trực tràng còn lại bằng máy nối cơ học..