......

Liệu pháp bảo tồn tuyến vú trong ung thư vú

Hình ảnh Liệu pháp bảo tồn tuyến vú trong ung thư vú

Tổng quan về Liệu pháp bảo tồn tuyến vú trong ung thư vú

  • Tên khoa học: Liệu pháp bảo tồn tuyến vú trong ung thư vú

  • Tên thường gọi: Liệu pháp bảo tồn vú trong ung thư vú

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật: 

Liệu pháp bảo tồn vú là phương pháp phẫu thuật với mục tiêu lấy bỏ hoàn toàn mô ung thư vú và để lại tối đa mô bình thường xung quanh, bao gồm: phẫu thuật bảo tồn vú và xạ trị bổ sung ngay sau mổ.

Đây là phẫu thuật ra đời từ những năm 1980 do bác sĩ FISHER, VERONESI thực hiện. Phương pháp này đến nay đã được áp dụng rộng rãi tại các nước tiên tiến.