......

Kỹ thuật phong bế thần kinh điều trị zona

Hình ảnh Kỹ thuật phong bế thần kinh điều trị zona

Tổng quan về Kỹ thuật phong bế thần kinh điều trị zona

  • Tên khoa học: Kỹ thuật phong bế thần kinh điều trị zona

  • Tên thường gọi: Kỹ thuật phong bế thần kinh điều trị zona

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật:

Kỹ thuật phong bế thần kinh điều trị zona là thủ thuật nhằm ngăn chặn cảm giác đau dẫn truyền từ ngoại vi qua tủy sống và lên não bằng việc ức chế chọn lọc phần thần kinh cảm giác chi phối vùng đau.