......

Kỹ thuật ECMO điều trị suy hô hấp cấp nặng hoặc/và suy tuần hoàn cấp nặng ở người lớn

Hình ảnh Kỹ thuật ECMO điều trị suy hô hấp cấp nặng hoặc/và suy tuần hoàn cấp nặng ở người lớn

Tổng quan về Kỹ thuật ECMO điều trị suy hô hấp cấp nặng hoặc/và suy tuần hoàn cấp nặng ở người lớn

  • Tên khoa học: Điều trị suy hô hấp/Suy tuần hoàn cấp nặng bằng kỹ thuật ECMO

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật:  

Máy ECMO có khả năng thay thế chức năng của tim và phổi. Những người cần sự hỗ trợ từ máy ECMO cần được chăm sóc trong đơn vị hồi sức tích cực (ICU) của bệnh viện. Thông thường, những người cần được hỗ trợ chỉ sử dụng máy ECMO trong một vài giờ đến một vài ngày, nhưng một số người có thể cần phải sử dụng ECMO trong một vài tuần, tùy thuộc vào diễn tiến bệnh. Có rất nhiều sự chồng lấp và sự khác biệt giữa việc sử dụng ECMO ở trẻ em và người lớn.