......

Huyết tương giàu tiểu cầu PRP trong điều trị viêm chóp xoay khớp vai

Hình ảnh Huyết tương giàu tiểu cầu PRP trong điều trị viêm chóp xoay khớp vai

Tổng quan về Huyết tương giàu tiểu cầu PRP trong điều trị viêm chóp xoay khớp vai

  • Tên khoa học: Điều trị thoái hóa khớp bằng tiêm huyết tương giàu tiểu cầu PRP

  • Tên thường gọi: Điều trị thoái hóa khớp bằng tiêm huyết tương giàu tiểu cầu trong điều trị viêm chóp xoay khớp vai.

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật: 

Điều trị thoái hóa khớp bằng tiêm huyết tương giàu tiểu cầu trong điều trị viêm chóp xoay khớp vai là liệu pháp huyết tương giàu tiểu cầu (Platelet Rich Plasma - PRP) tự thân mới chỉ được áp dụng tại một số bệnh viện lớn, uy tín trên cả nước. Đây là một phương pháp hoàn toàn mới, quy trình rất phức tạp đòi hỏi bác sĩ có trình độ chuyên môn cao cùng hệ thống máy móc rất hiện đại.