......

Điều trị trẻ đẻ non

Hình ảnh Điều trị trẻ đẻ non

Tổng quan về Điều trị trẻ đẻ non

  • Tên khoa học: Điều trị trẻ đẻ non

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật:

Trẻ sinh non dưới 32 tuần phải thở bằng máy do chức năng phổi chưa hoàn thiện có thể mắc loạn sản phế quản phổi. Loạn sản phế quản phổi ở trẻ sinh non rất nguy hiểm, khả năng tử vong cao do tăng áp lực động mạch phổi dẫn đến xơ phổi, xẹp phổi, gây nhiễm trùng nặng.