......

Điều trị trẻ cực non (24-<27 tuần (<1000gr)

Hình ảnh Điều trị trẻ cực non (24-<27 tuần (<1000gr)

Tổng quan về Điều trị trẻ cực non (24-<27 tuần (<1000gr)

  • Tên kỹ thuật: Điều trị trẻ cực non (24-<27 tuần (<1000gr)

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật:

Nguy cơ xảy ra với các bé đẻ non có rất nhiều. Quá trình nuôi dưỡng phải đảm bảo cùng lúc nhiều yêu cầu: Duy trì tuần hoàn, giữ thân nhiệt, tránh bội nhiễm và tránh các biến chứng do quá trình hỗ trợ hô hấp và đặc biệt là cung cấp đủ năng lượng để các bé phát triển dần bình thường. Việc chăm sóc các em bé sinh non đã được bệnh viện thực hiện bài bản, toàn diện, với sự hỗ trợ của các trang thiết bị hiện đại