......

Hình ảnh Đặt Sonde hậu môn

Tổng quan về Đặt Sonde hậu môn

  • Tên khoa học: Đặt Sonde hậu môn
  • Tên thường gọi: Đặt ống thông vào trực tràng
  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật: 

Đặt sonde hậu môn (đặt ống thông vào trực tràng) là đưa ống thông vào trực tràng qua lỗ hậu môn nhằm giúp tống hơi và phân từ ống tiêu hóa ra ngoài hoặc thụt tháo cho người bệnh