......

Chụp số hóa nền và nút thông động tĩnh mạch màng cứng

Hình ảnh Chụp số hóa nền và nút thông động tĩnh mạch màng cứng

Tổng quan về Chụp số hóa nền và nút thông động tĩnh mạch màng cứng

  • Tên khoa học: Chụp số hóa nền và nút thông động tĩnh mạch màng cứng
  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật:

Bản chất bệnh lý là xuất hiện luồng thông trực tiếp động tĩnh mạch trên thành màng cứng hay xoang tĩnh mạch não. Chụp và nút thông động tĩnh mạch màng cứng bao gồm chụp bơm thuốc hiện hình mạch não và nút tắc luồng thông động tĩnh mạch màng cứng. Để làm tắc luồng thông có thể tiếp cận theo đường động mạch hoặc theo đường tĩnh mạch.