......

Chụp số hóa nền và nút phình động mạch não

Hình ảnh Chụp số hóa nền và nút phình động mạch não

Tổng quan về Chụp số hóa nền và nút phình động mạch não

  • Tên khoa học: Chụp số hóa nền và nút phình động mạch não

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật 

Chụp và nút phình động mạch não qua đường can thiệp nội mạch được thực hiện bằng cách luồn các dụng cụ trong lòng mạch để bịt tắc phình động mạch não có kèm theo đặt giá đỡ nội mạch hoặc không từ đó loại trừ hoàn toàn phình động mạch não khỏi vòng tuần hoàn.