......

Nhiễm xoắn khuẩn vàng da Leptospira: Nguyên nhân, triệu chứng, chẩn đoán và điều trị

Hình ảnh bệnh Nhiễm xoắn khuẩn vàng da Leptospira