Liên hệ

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế VINMEC

  • Địa chỉ: 458 Minh Khai, HBT, Hà Nội
  • Tel: 84-4-3974 3556
  • Fax: 84-4-3974 3557
  • Email: info@vinmec.com
  • Website: www.vinmec.com
  • Hotline: 84-4-3974 3558
  • Tư vấn cấp cứu: 84-4-3974 4333